CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ (İADE-İ MUHAKEME)

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ”MEŞRU MÜDAFAA (YASAL SAVUNMA)”/- /”ZARURET HALİ” ve UNSURLARI
19 Mart 2023
TÜRK CEZA KANUNU’NDA ”YALAN TANIKLIK SUÇU” ve UNSURLARI (TCK Md.272)
30 Mart 2023