Avukatlık vekaletnamesi noterlerce düzenlenir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları bölgelerindeki Türkiye Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler. Tuncay İlçim Avukatlık Bürosu avukatlarına vekaletname çıkarmak için gereken vekaletname bilgilerini lütfen aşağıdaki iletişim araçları ile talep ediniz.

E-Mail: bilgi@tuncayilcim.av.tr
Tel : 0 224 250 42 22
Fax : 0 224 250 42 20

Verilecek Yetkiler

Notere aşağıdakilerden vekaletnamede olmasını istediğiniz yetkileri özellikle söyleyiniz.

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ/tebellüğ etme, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyadı değiştirme davası açma.

Dikkat!

Şirket adına çıkartılacak vekâletnamelerde ‘şirket adına temsilen şahsı adına asaleten’ ibaresini koydurmanız halinde tek vekâletle hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâletname çıkartmış olursunuz. Gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartmakla uğraşmazsınız.

Boşanma ve Boşanmanın Tanıma Tenzifi Davası için vekalet verilecekse DİKKAT!

Boşanma davası ya da boşanmanın tanınması tenfizi davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir. Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – resmi bir kimlik belgesi ile gidilmelidir. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.

Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekaletnamede tanıma tenfiz davası için olduğu belirtilmelidir.

TANIMA TENFİZ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEME KARARININ, APOSTILLE BELGESİNİN VE VEKALETNAMENİN ASLI İLE RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.