CEZA HUKUKUNDA ”DAVA” ve ”CEZA ZAMANAŞIMI” SÜRELERİ-KOŞULLARI

”SUÇÜSTÜ” Kavramı ve ”SUÇÜSTÜ” HALLERİNDE ARAMA (CMK Md.2-j, AÖAY Md.8/1-d)
27 Haziran 2023
CEZA HUKUKUNDA ”KAMU DAVASINA KATILMA/MÜDAHİL OLMA” (CMK Md.237-243)
8 Ocak 2024