• Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu (anonim şirket, limited şirket)
 • İrtibat büroları ve şubelerin kuruluşu
 • Şirketlerin genel kurul işlemleri
 • Haksız rekabet
 • Tüketicin korunması
 • Sınır ötesi birleşmeler, devralmalar
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
 • Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
 • Aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi
 • Şirketlerin alım ve satımı
 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
 • Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık
 • Ortaklık anlaşmaları
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
 • İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri
 • Kredi anlaşmaları
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.