* Kurumsal başarı
* Meselelere bütüncül bakış
* Değişim ve gelişim
* Araştırma Odaklılık
* Çevreyle Etkileşim
* Müşteri Odaklılık
* Küresel Tecrübe