– Enerji kaynaklarının çıkarılması, enerjinin üretilmesi, enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin izin süreçleri
– Petrol piyasası işlemleri – Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası işlemleri
– Doğal gaz piyasası işlemleri
– Elektrik piyasası işlemleri
– Enerji sözleşmeleri
– Faaliyetten yasaklama tedbirine ilişkin davalar
– İdari para cezasına ilişkin davalar
– Yetki belgesi iptali davaları
– Enerji projeleri finansman işlemleri
– Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri
– Enerji (petrol) kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili ceza, kabahat ve tazminat davaları
– Enerji şirketlerinin lisanslama faaliyetleri
– Enerji şirketlerinin özelleştirilmesi
– Enerji ihaleleri
– Enerji şirketleri ve düzenleyici kamu kurumları arasındaki ilişkilerin yürütülmesi
– Enerji üretim ve dağıtım şirketleri arasındaki haksız rekabete ilişkin hukuki sorunlar
– Yatırım Anlaşmaları
– Uluslararası Ticari ve Yatırım Sözleşmelerini Yönetme
– Etkili Tahkim Şartlarının Hazırlanması
– Ticari ve Yatırım Uyuşmazlıklarının Yönetimi

Geçersiz marker içeren kaçak akaryakıt:

Petrol istasyonlarında yapılan denetimlerde pompalardan alınan motorinlerin geçersiz marker seviyesinde çıkması, geçersiz marker çıkan pompaların bağlı olduğu tankerlerde yapılan incelemelerde tanklardaki motorinlerin geçersiz marker seviyesinde çıktığının tespit edilmesi ve usulüne uygun şahit numuneler alınması, numune alma tutanağı, mühürleme tutanağı, ulusal marker tespit tutanağı gibi tutanaklara dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce fezleke düzenlenebilir. Tanklarda bulunan markersız motorine Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emri ile el konulabilir, el koyma kararı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla onaylanabilir. Bilirkişi raporunda; şahit numuneler üzerinde yapılan incelemede el konulan motorinlerin ulusal marker seviyesi geçersiz bulunduğundan “kaçak ürün” niteliğinde olduğu ifade edilebilir. Böyle durumlarda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu işlendiği gerekçesiyle açılan suç soruşturması veya ceza davaları takip ettiğimiz konular arasında yer almaktadır.