8 Mayıs 2023

FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN SUÇLAR (FSEK); ESER, İNTİHAL ve İKTİBAS KAVRAMLARI

”ESER” KAVRAMI ve TÜRLERİ : 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 1.maddesine göre, ” Bu Kanununun amacı fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser […]
18 Nisan 2023

CEZA MUHAKEMESİNDE IP ADRESİ, LOG KAYITLARI, EKRAN ÇIKTISI ve CGNAT (HIS) VERİLERİNİN İSPAT DEĞERİ

İnternet iletişimi, bir bilişim sisteminden diğerine bilgi aktarımından oluşmaktadır. Bir dosya aktarıldığında sürekli bir bit bloğu olarak internet üzerinden gönderilemez. Dosya paket adı verilen parçalara ayrılır […]
10 Mart 2023

TÜRK CEZA HUKUKUNDA PARMAK İZİ ve DELİL DEĞERİ

Biyometrik Veri: Kişiye ait fiziksel (parmak izi, avuç içi izi, yüz, iris, retina, kulak, el damarı, vücut kokusu veya DNA bilgisi şeklinde)  veya davranışsal (ses, yürüyüş, imza,klavye […]
27 Nisan 2022

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs-Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs-Suçu ve Suçluyu Övme ve Gizliliğin İhlali Suçları (TCK Md.288,215,285,277) Mağdur-Müşteki veya Tanığa Baskı vs. Eylemlerde Bulunarak Beyanını Gerçeğe Aykırı Değiştirtmek

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Madde 288 – (1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem […]
11 Nisan 2022

BOŞANMA SEBEPLERİ; BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRAS HAKKI, Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü, Eşlerden Biri Tarafından Affedilen-Sessiz Kalınan Eylemlerde Kusur, BOŞANMA ve Sonrasına İlişkin Genel Esaslar

Kusur, hukuk düzeninin hoş görmediği ve hukuk düzenini bozan hareketler bütünü olarak tanımakta olup, kusurlu olan davranış daima hukuka aykırı bir davranıştır. ANTALYA, Gökhan, Borçlar Hukuku […]