Tuncay İlçim Avukatlık Bürosu olarak tarafımızdan deniz ticaretinden doğan alacakların takipleri ve dava aşamaları, ihtiyati tedbir davaları, deniz ceza hukukundan kaynaklanan davalar, gemi siciline tescil, sicilden terkin, ipotek tesisi, gemi tutuklama ve tutuklu gemiyi kurtarma, rehin haklarının tatbiki, yükün hasarı, ziyaı ve kaybı hallerinin tespiti ve bunlara ilişkin tazminat davaları alanlarında avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ayrıca deniz ticareti sözleşmelerinin, Çarter, Kırkambar sözleşmelerinin, kaptan ve tayfa sözleşmelerinin, navlun sözleşmelerinin, gemi ve yat alım satım ve inşa sözleşmelerinin hazırlanması ve denetimi, gümrük ve liman sorunlarının çözümü, milletlerarası deniz hukukuna dair anlaşma ve protokollerin yorumlanması, yükleme ve boşaltma uygulamaları alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.