• Tapu İptali Ve Tescil Davaları
  • Şuf’a Davaları
  • Men’i Müdahale Davaları
  • Ecri Misil Davaları
  • Muvazaa Nedeni İle Tapu İptal Davaları
  • Geçit Hakkı Davaları
  • Tespit Davaları
  • İzale-İ Şuyu Davaları (Ortaklığın Giderilmesi Davaları)
  • İpoteğin Fekki Davaları
  • Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan Davalar …