”SUÇÜSTÜ” Kavramı ve ”SUÇÜSTÜ” HALLERİNDE ARAMA (CMK Md.2-j, AÖAY Md.8/1-d)

6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu’nda Düzenlenen ”MARKA HAKKINA TECAVÜZ ve DİĞER MARKA SUÇLARI”; MARKA, İKTİBAS ve İLTİBAS KAVRAMLARI
23 Haziran 2023
CEZA HUKUKUNDA ”DAVA” ve ”CEZA ZAMANAŞIMI” SÜRELERİ-KOŞULLARI
8 Ekim 2023