TÜRK CEZA KANUNU’NDA ”YALAN TANIKLIK SUÇU” ve UNSURLARI (TCK Md.272)

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ (İADE-İ MUHAKEME)
26 Mart 2023
TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARINDA “İRADE SAKATLIĞI” ; ”HİLE” (Aldatma) – ”HATA” (Yanılma)- ”KORKUTMA” (İkrah)- ”GABİN” (Aşırı Yararlanma) ve ”İNANÇLI İŞLEM” KAVRAMLARI
6 Nisan 2023