TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARINDA “İRADE SAKATLIĞI” ; ”HİLE” (Aldatma) – ”HATA” (Yanılma)- ”KORKUTMA” (İkrah)- ”GABİN” (Aşırı Yararlanma) ve ”İNANÇLI İŞLEM” KAVRAMLARI

TÜRK CEZA KANUNU’NDA ”YALAN TANIKLIK SUÇU” ve UNSURLARI (TCK Md.272)
30 Mart 2023
CEZA MUHAKEMESİNDE IP ADRESİ, LOG KAYITLARI, EKRAN ÇIKTISI ve CGNAT (HIS) VERİLERİNİN İSPAT DEĞERİ
18 Nisan 2023