CEZA MUHAKEMESİNDE IP ADRESİ, LOG KAYITLARI, EKRAN ÇIKTISI ve CGNAT (HIS) VERİLERİNİN İSPAT DEĞERİ

TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARINDA “İRADE SAKATLIĞI” ; ”HİLE” (Aldatma) – ”HATA” (Yanılma)- ”KORKUTMA” (İkrah)- ”GABİN” (Aşırı Yararlanma) ve ”İNANÇLI İŞLEM” KAVRAMLARI
6 Nisan 2023
FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN SUÇLAR (FSEK); ESER, İNTİHAL ve İKTİBAS KAVRAMLARI
8 Mayıs 2023