Makaleler

20 Mayıs 2016

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda SUÇA İŞTİRAK ( Faiilik Kavramı – Yardım Etme ve Azmettirme ) Madde; 37,38,39,40.

Faillik Madde 37 – (1) Suçun kanunî tanımında yef alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur, (2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç […]
9 Mayıs 2016

SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU – TCK Md. 282

MASAK – MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU KOM- EGM SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TERÖRÜN FİNANSMANI ULUSAL MEVZUAT   Kanunlar 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında […]
29 Nisan 2016

Yargıtay Ceza Genel Kurulu; Faydalanma Kasdı Yoksa Yağma Suçu Oluşmaz !

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU   2015/6-709 2016/33 26.1.2016 DAVA : Sanık … hakkında yağma ve silahla tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda silahla […]
29 Nisan 2016

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ; Basit Yaralama Tck.’Nun 87/4. Md. Kapsamına Girmez !

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2013/12-371 2016/39 26.1.2016 BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇU (Sanığın Eyleminin Maktulün Ölümüne Neden Olabileceğini Öngördüğü Ancak Neticeyi Arzulamadığı/Kastının Kasten Yaralamaya […]
25 Nisan 2016

AİHM Kararlarına Göre Avukat İle SAVUNMA HAKKI ve ADİL YARGILANMA

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yer alan adil yargılanma güvenceleri, uyuşmazlıkların türlerine göre farklılıklar göstermektedir. 1. bentte hukuk ve ceza davaları birlikte ele alınmıştır. Adil […]