15 Nisan 2016

Türk Hukukunda Faturanın İspat Açısından İncelenmesi

Fatura akdin şartlarını tespit eden değil, tespit edilmiş olan şartların bir kısmını gösteren ve bunları belirli şartlarda tevsik eden bir belgedir. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA  FATURANIN İSPAT  AÇISINDAN  İNCELENMESİ  Fatura, […]
14 Nisan 2016

İCRA İFLAS HUKUKU – İHTARNAME ÖRNEĞİ

 
27 Mart 2016

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU’nda KASTEN veya TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME SUÇLARI – KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ve KASTEN YARALAMA SUÇLARININ AYRIMI

İKİNCİ KISIM Kişilere Karşı Suçlar  BİRİNCİ BÖLÜM Hayata Karşı Suçlar Kasten öldürme MADDE 81. – (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. […]
12 Mart 2016

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU-KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE KULLANMAK SUÇU-KİŞİSEL VERİNİN TANIMI-BASIN YOLUYLA HAKARET

 T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO:2012/1514 KARAR NO:2014/312  KARAR TARİHİ:10.06.2014 Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanık Ö.. A..’ın 5237 sayılı […]
3 Mart 2016

Avukat’ın İCRA DOSYASININ DÜŞMESİNE Sebebiyet Vermesi Doğan Zararın Tanzimi

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2013/29311 KARAR NO:2014/31414 KARAR TARİHİ:16.10.2014 >AVUKAT İCRA DOSYASININ DÜŞMESİNE SEBEBİYET VERMESİ DOĞAN ZARARIN TANZİMİTaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda […]