5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda SUÇA İŞTİRAK ( Faiilik Kavramı – Yardım Etme ve Azmettirme ) Madde; 37,38,39,40.