22 Mayıs 2016

BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK Md. 157)

 BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU TCK 157 2.1. Uygulamada Sıkça Rastlanılan Basit Dolandırıcılık Halleri 2.1.1. Bul Karayı Al Parayı Oyunu Söz konusu oyunda, sanık veya sanıkla birlikte yanındaki […]
20 Mayıs 2016

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda SUÇA İŞTİRAK ( Faiilik Kavramı – Yardım Etme ve Azmettirme ) Madde; 37,38,39,40.

Faillik Madde 37 – (1) Suçun kanunî tanımında yef alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur, (2) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç […]
9 Mayıs 2016

SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU – TCK Md. 282

MASAK – MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU KOM- EGM SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TERÖRÜN FİNANSMANI ULUSAL MEVZUAT   Kanunlar 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında […]
25 Nisan 2016

AİHM Kararlarına Göre Avukat İle SAVUNMA HAKKI ve ADİL YARGILANMA

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yer alan adil yargılanma güvenceleri, uyuşmazlıkların türlerine göre farklılıklar göstermektedir. 1. bentte hukuk ve ceza davaları birlikte ele alınmıştır. Adil […]
20 Nisan 2016

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINDA KİŞİSEL KULLANIM SINIRI MİKTARLARI-TCK Md. 188 ve 191 Ayrımı-UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNUN UNSURLARI

Uyuşturucu madde; geniş anlamda duygusuzluk, ilgisizlik veya uyku hissi veren bütün maddeler ve ilaçlar için, dar anlamda ise morfin, kokain, afyon ve esrar gibi maddeler için […]