6 Nisan 2023

TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARINDA “İRADE SAKATLIĞI” ; ”HİLE” (Aldatma) – ”HATA” (Yanılma)- ”KORKUTMA” (İkrah)- ”GABİN” (Aşırı Yararlanma) ve ”İNANÇLI İŞLEM” KAVRAMLARI

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu F. Sözleşmenin içeriği I. Sözleşme özgürlüğü MADDE 26- Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler. II. Kesin hükümsüzlük […]
30 Mart 2023

TÜRK CEZA KANUNU’NDA ”YALAN TANIKLIK SUÇU” ve UNSURLARI (TCK Md.272)

Yalan tanıklık (T CK) Madde 272- (1) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak […]
26 Mart 2023

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ (İADE-İ MUHAKEME)

”Yargılamanın Yenilenmesi (CMK)”’ Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri: Madde 311 – (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi […]
19 Mart 2023

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ”MEŞRU MÜDAFAA (YASAL SAVUNMA)”/- /”ZARURET HALİ” ve UNSURLARI

5237 sy. TCK – Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali ; Madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı […]
1 Ağustos 2021

BTK ”BAZ” ve ”HTS” Verilerinin DELİL Değerinin Ceza Muhakemesi Bağlamında Değerlendirilmesi/Geçmiş Tarihlere Yönelik İletişim İçeriğinin Tespit Edilip Edilemeyeceği…

Historical Traffic Search (HTS); Arama Trafiği Tarihçesi ya da Arama Trafiği Kayıtları  HTS kayıtları, kişinin telefonundaki konuşmalar, mesajlaşmalar gibi verilerin bütünüdür. CMK m.135’de “İletişimin tespiti, dinlenmesi […]