Haberler

3 Ağustos 2018

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. Md.sine İlişkin Düzenlemede Açıkça Sebebi Gösterilip Niteliği Ortaya Konulamayan “Hesap İşletim Ücreti” Alınmasını Öngören Düzenleme Yönetmeliğin Dayanağı Olan 6502 S.K. 4/3. Md.si İle Bu Konuda Yerleşik Yargı Kararlan Çerçevesinde Ücret Komisyon ve Masrafların Haklı Makul ve Belgeli Olması Gerektiği Kriterlerine Aykırılık Teşkil Ettiğinden İptaline Karar Verilmiştir.DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2014/9570

T.C. DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2014/9570 K. 2018/1194 T. 6.2.2018 * HESAP İŞLETİM ÜCRETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN İPTALİ ( Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında […]
27 Mayıs 2018

HSK Vice President: If the Justice is not respected, all the lawyers/legists will be lost…

HSK President Yilmaz: Judge, prosecutor and lawyer interests are not different and do not compete with each other. If fairness and trust are not adhered to, all […]
7 Nisan 2018

Ceza Hukukunda TEKERRÜR UYGULAMASI, MAHSUP ve İYİ HAL İNDİRİMİ / 5237 Sy. TCK Md. 58,62,63.

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular TCK Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. […]
10 Eylül 2017

Ceza ve Hukuk Davalarında ”Yeni” İstinaf ve Temyiz Başvuru Süreleri

5271 sayılı CMK’nın temyiz hükümlerine tabi olan kararların temyiz süresi 15 gündür. 05.08.2017 tarihli yasal değişikliğin yapıldığı tarih ve sonrasında verilen kararlar hakkında 15 günlük temyiz […]
5 Eylül 2017

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YENİ BİR KARAR TÜRÜ OLARAK SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI ve 694 Sayılı KHK

Ceza Muhakemesi Kanununun “İhbar ve Şikayet” başlıklı 158. Maddesinin değişiklikten sonraki hali aşağıdaki şekildedir: İhbar ve şikâyet (Madde 158) “ (1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, […]