Haberler

24 Ağustos 2019

Terör Örgütü Propagandası/Adi Suç Örgütü Propagandası Suçları ve Unsurları (TMK 7/2 – TCK 220/8) – ”15 Temmuz Darbe Girişimi Tiyatrodur” , ”Darbeyi Cumhurbaşkanı veya Hükümet Planlamıştır”Söylemleri Bakımından Hukuksal Değerlendirme.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Terör, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme […]
6 Mayıs 2019

Nüfuz Ticareti (TCK Md.255), İrtikap (TCK Md.250), Kamu Görevlileri İle İlişkisi Olduğundan, Onlar Nezdinde Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Aldatarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçları (TCK Md.158/,2-158/1-d,e,L)

DİKKAT ! Avukatın veya Doktorun gerçekte böyle bir miktarda masraf olmadığı halde mağdurun iradesini etkileyecek şekilde ikna ederek masraf adı altında para alması veya masraf ile […]
3 Ağustos 2018

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. Md.sine İlişkin Düzenlemede Açıkça Sebebi Gösterilip Niteliği Ortaya Konulamayan “Hesap İşletim Ücreti” Alınmasını Öngören Düzenleme Yönetmeliğin Dayanağı Olan 6502 S.K. 4/3. Md.si İle Bu Konuda Yerleşik Yargı Kararlan Çerçevesinde Ücret Komisyon ve Masrafların Haklı Makul ve Belgeli Olması Gerektiği Kriterlerine Aykırılık Teşkil Ettiğinden İptaline Karar Verilmiştir.DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2014/9570

T.C. DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2014/9570 K. 2018/1194 T. 6.2.2018 * HESAP İŞLETİM ÜCRETİNE İLİŞKİN DÜZENLEMENİN İPTALİ ( Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında […]
7 Nisan 2018

Ceza Hukukunda TEKERRÜR UYGULAMASI, MAHSUP ve İYİ HAL İNDİRİMİ / 5237 Sy. TCK Md. 58,62,63.

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular TCK Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. […]
10 Eylül 2017

Ceza ve Hukuk Davalarında ”Yeni” İstinaf ve Temyiz Başvuru Süreleri

5271 sayılı CMK’nın temyiz hükümlerine tabi olan kararların temyiz süresi 15 gündür. 05.08.2017 tarihli yasal değişikliğin yapıldığı tarih ve sonrasında verilen kararlar hakkında 15 günlük temyiz […]