UZLAŞTIRMA KOŞULLARI – ÖNÖDEME-CİNSEL İSTİSMAR, CMK Md. 253,254,255.