TÜRK CEZA HUKUKUNDA PARMAK İZİ ve ‘DİĞER İZ’LER, MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME, ATIŞ MESAFESİ, ATIŞ ARTIĞI, BALİSTİK İNCELEME, GRAFOLOJİ ve DELİL DEĞERİ

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs-Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs-Suçu ve Suçluyu Övme ve Gizliliğin İhlali Suçları (TCK Md.288,215,285,277) Mağdur-Müşteki veya Tanığa Baskı vs. Eylemlerde Bulunarak Beyanını Gerçeğe Aykırı Değiştirtmek
27 Nisan 2022
TÜRK CEZA HUKUKUNDA ”MEŞRU MÜDAFAA (YASAL SAVUNMA)”/- /”ZARURET HALİ” ve UNSURLARI
19 Mart 2023