Makaleler

15 Kasım 2015

Dava Zaman Aşımı – Hakaret – 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA – TCK 7. Md.   İKİNCİ BÖLÜM: KANUNUN UYGULAMA ALANI  Madde 7 – (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir […]
13 Kasım 2015

Boşanma Davası Sonrasında Mal Paylaşımına İlişkin Esaslar

01 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. 01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte […]
2 Kasım 2015

İLAMLI İCRA TAKİBİ